Emigratie naslagwerk


Aanvragen (verlengen) paspoort of ID-kaart

Bij het aanvragen van een nieuw paspoort of een nieuwe ID-kaart moet u uw oude document(en) altijd meenemen. U kunt deze documenten inleveren bij uw gemeente, maar het is ook mogelijk deze te houden. De documenten moeten dan wel onbruikbaar worden gemaakt. Is uw oude paspoort of ID-kaart nog geldig bij de aanvraag van een nieuwe, dan hoeft u het document pas in te leveren als u het nieuwe afhaalt. Verlengen van uw oude paspoort of ID-kaart is niet mogelijk, hoewel het vaak zo wordt genoemd. U moet altijd een nieuw document aanvragen als uw oude verloopt.
Paspoort of ID-kaart kwijt

Bij verlies of diefstal van uw paspoort of ID-kaart moet u altijd aangifte doen bij de politie, ook als uw paspoort of ID-kaart al verlopen was. De politie maakt dan een proces-verbaal op. Het proces-verbaal moet u bij de aanvraag van een nieuw reisdocument aan de gemeente overhandigen.

 

Gegevens op paspoort of ID-kaart wijzigen

Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd, bijvoorbeeld na een naamswijziging, dan is uw reisdocument niet meer geldig. U moet dan een nieuw reisdocument aanvragen. Zijn de persoonsgegevens van uw bijgeschreven kind(eren) gewijzigd, dan is de kinderbijschrijving niet meer geldig. U moet de bijschrijving dan door uw gemeente ongeldig laten maken. Voor het bijschrijven of uitschrijven van kinderen op uw geldige paspoort hoeft u geen nieuw reisdocument aan te vragen.

 

Aanvraag paspoort of ID-kaart kind

Kinderen tot 18 jaar die een paspoort aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of degene die het gezag heeft. Als u schriftelijke toestemming verleent, moet u zich bij de gemeente identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Kinderen die een ID-kaart aanvragen, hebben geen toestemming nodig als ze 12 jaar of ouder zijn.

 

Persoonlijk aanvragen en ophalen

Een reisdocument is een persoonsgebonden document en moet altijd persoonlijk worden aangevraagd en opgehaald. Het mag niet verstuurd worden. Dit geldt ook voor de documenten van minderjarige kinderen. Alleen als u uw kind in uw paspoort wilt bijschrijven, is het niet verplicht om het kind mee te nemen bij het ophalen. U heeft na het aanvragen van het document maximaal drie maanden de tijd om het op te halen.

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking of omdat u in de gevangenis zit niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen en op te halen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Uw gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

 

Wachttijd na aanvraag

Uw paspoort of ID-kaart is niet direct bij de aanvraag klaar. U kunt het document meestal binnen vijf werkdagen ophalen. Deze wachttijd is nodig omdat het reisdocument op een centrale plaats in Nederland wordt gemaakt. Als u het document eerder nodig heeft, kunt u gebruikmaken van een spoedprocedure. Hiervoor moet u wel meer betalen. In uitzonderlijke gevallen kunt u voor een buitenlandse reis een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.

 

Nederlanders in het buitenland

Woont u als Nederlander in het buitenland, dan kunt u een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Verloopt uw reisdocument als u tijdelijk in Nederland verblijft, dan kunt u een nieuw reisdocument aanvragen bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

 

 

Geen vast woonadres

Een dakloze die niet meer is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), kan een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag. Daar is een speciaal aanvraagloket voor Nederlanders zonder vast woonadres. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Den Haag.


Jeugdtarief identiteitskaart kinderen tot en met 13 jaar

Vanaf 26 juni 2012 moeten alle kinderen over een eigen reisdocument beschikken. Een eigen reisdocument voor uw kind(eren) brengt natuurlijk kosten met zich mee. Om deze kosten voor u te beperken, verlaagt de overheid het tarief voor een Nederlandse ID-kaart voor kinderen tot en met 13 jaar. Dit verlaagde tarief wordt het jeugdtarief genoemd. Het jeugdtarief geldt sinds 1 januari 2010 en bedraagt 8,97 euro. Deze kosten zijn gelijk aan die van een kinderbijschrijving.

 

Afschaffing gratis identiteitskaart

Om het jeugdtarief te financieren, is per 1 januari 2010 de gratis ID-kaart voor 14-jarigen afgeschaft.

 

Kwijtschelding kosten paspoort of identiteitskaart

Iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder moet een origineel en geldig identiteitsbewijs tonen als de politie of een andere toezichthouder daar om vraagt. Voornamelijk jongeren en personen van 65 jaar en ouder, moeten hierdoor verplicht een identiteitsbewijs aanschaffen. Dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen een probleem zijn. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van deze kosten, dan kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Sociale Dienst van uw gemeente.


Uitkering stopt mogelijk bij emigratie

Als u gaat emigreren, kan uw uitkering stoppen. Dat geldt niet voor iedere uitkering en ook niet voor alle landen. U geeft in ieder geval door aan de instantie waarvan u een uitkering ontvangt dat u naar het buitenland vertrekt.

 

AOW, Anw en emigratie

U kunt uw verzekering voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) vrijwillig voortzetten als u in het buitenland gaat wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

U kunt zich ook vrijwillig verzekeren voor de inkomensrisico's van ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voorwaarde voor deze vrijwillige verzekering is dat u nog geen 65 jaar bent en de verzekeringen op tijd aanvraagt. Bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kunt u terecht voor meer informatie.

 

Werken in het buitenland

Als u gaat werken in het buitenland, maakt het voor uw verzekering en uitkering uit waar u gaat werken. Het UWV heeft hier meer informatie over.

Maak jouw eigen website met JouwWeb